تیم ما – لیست

توماس ادینسون

مدیر ارشد امور مالی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

توماس ادینشون / کارگردان خلاق
director-240x300

کلارک جیبال

مدیر ارشد

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

photodune-1304526-builder-working-with-cutting-grinder-m-300x200

سایمون بلاک

مدیر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

photodune-5445260-engineer-at-a-construction-site-m

سرنا توماس

رهبر و مدیرعامل

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

photodune-3886647-electrician-maching-channel-in-wall-m

آماندا اسمیت

مدیرعامل

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

photodune-5445174-engineer-at-a-construction-site-m

آیا میخواهید با ما کار کنید ؟

فرصت های شغلی 
photodune-3980978-worker-with-orbital-sander-at-wall-filling-m