گالری – جعبه – سبک ۸

این فقط یک نمونه از صفحه گالری های موجود است . در قالب ما شما می توانید از بین ۱۴ طرح شبکه ای متنوع تمام عرض یا لایه بندی جعبه ای ، فاصله دار یا شبکه ای منظم ۸ نمونه کار همراه با انیمیشن ، تنظیمات سه ستون یکی را انتخاب کنید .

همه این تنظیمات را میتوان با یکدیگر ترکیب کرد که تعداد طرح بی شمار و مختلفی از صفحات گالری و نمونه کار را به شما می دهد .