دلیل کاهش صادرات به عراق چیست ؟

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به احساس خودکفایی عراق در تولید برخی کالاهای صنعتی از جمله سیمان، گفت: این کشور با افزایش تعرفه واردات سیمان، واردات این کالا از ایران به کشور را به حداقل رسانده است.
یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق به حداقل رسیده است، گفت: این در حالی است که پیش از این صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور حدود ۴ میلیارد دلار بود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: عدم توان پرداخت هزینه صادرات خدمات فنی و مهندسی از سوی کشور عراق به صادر‌کنندگان، به دلیل مشکلات مالی و همچنین درگیری‌های امنیتی در این کشور از عوامل اصلی کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور است.
وی همچنین در مورد صادرات سیمان به عراق بیان داشت: با توجه به احساس خودکفایی که در عراق برای تولید برخی کالاها به وجود آمده واردات سیمان از ایران به این کاهش یافته و این کشور تعرفه گمرکی واردات این کالای صنعتی به کشورش را افزایش داده است.
آل اسحاق تصریح کرد: عدم ثبات امنیتی بخاطر وجود داعش و عدم وجود قوانین و مقررات ثابت واردات کالا به این کشور هم از عمده مشکلات صادر کنندگان کالا به عراق است.